Menu Zamknij

Psychoterapia długoterminowa

Długoterminowa psychoterapia indywidualna osób dorosłych – najczęściej i najchętniej prowadzę ten rodzaj psychoterapii. Polega ona na regularnych, odbywających się raz w tygodniu sesjach terapeutycznych, czyli spotkaniach pacjenta z psychoterapeutą. Na początku terapii omawia się przyczyny zgłoszenia i oczekiwania pacjenta dotyczące efektów psychoterapii, oraz zasady i sposób pracy psychoterapeuty. Praca terapeutyczna polega na stopniowym odkrywaniu i zmienianiu ograniczających dla pacjenta wzorców reakcji na siebie i otoczenie. Cel nadrzędny psychoterapii to poprawa kontaktu ze sobą i rozumienia własnych procesów wewnętrznych. Zwiększenie zdolności do samoakceptacji i samoopieki w różnych sytuacjach, umiejętność pełniejszego odczuwania i wyrażania emocji i potrzeb.

Inne formy terapii i pomocy psychologicznej

Oferuję też psychoterapię krótkoterminową, konsultacje diagnostyczne i terapeutyczne, interwencję w kryzysie oraz psychoterapię par.

Cel i sposób pracy

Specjalizuję się w pracy z osobami, które chcą lepiej zrozumieć siebie, pogłębić kontakt z emocjami, mieć bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi. Kładę duży nacisk na odczuwanie i pracę z ciałem. Dążę do maksymalnego uproszczenia procesu terapeutycznego, unikam intelektualizacji.